fbpx
was successfully added to your cart.

Żywienie Funkcjonalne

By | Nauka | No Comments
Dzięki rosnącej świadomości społeczeństwa względem zintegrowanych metod zdrowienia, osoby chorujące coraz częściej szukają specjalistów, którzy posiadają doświadczenie w komplementarnym zdrowieniu. Odżywianie jest jednym z kluczowych czynników w procesach naprawczych organizmu...
Read More

Profilaktyka Chorób

By | Nauka | No Comments
W przeciwieństwie do leczenia, Profilaktyka Chorób to działania podejmowane na rzecz zapobiegania jakimkolwiek dysfunkcjom póki jest jeszcze czas. Obejmuje ona wiele stanów psychicznych i fizycznych począwszy od stylu życia i...
Read More

MEDYCYNA FUNKCJONALNA

By | Nauka | No Comments
Medycyna Funkcjonalna to zintegrowane podejście do zdrowia odnoszące się do przyczyn choroby oparte na partnerstwie terapeutycznym lekarza i pacjenta. Postrzegana jest jako ewolucyjny, siedmiomilowy krok na tle medycyny XXI wieku....
Read More