lek. Szczepan Dolny

Lekarz, absolwent Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Certyfikowany Specjalista Medycyny Stylu Życia (IBLM), współzałożyciel Instytutu Medycyny Funkcjonalnej, Certyfikowany Nauczyciel Medytacji i Mindfulness (SOPT, akredytowany przez IMMA oraz CPD), członek Polskiego oraz Europejskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia.

Jego pasją jest medycyna zapobiegawcza oraz wszelkie techniki mające na celu zapewnić zdrowie oraz sprawność ciała i umysłu, jak również stymulować długowieczność.  Jest praktykiem (zalecenia przekazywane pacjentom stosuje osobiście) oraz zwolennikiem niefarmakologicznego podejścia do leczenia chorób przewlekłych.

W swojej pracy kładzie szczególny nacisk na zapewnienie kompleksowej pomocy swoim pacjentom poprzez edukację w zakresie, udowodnionych naukowo, działań leczniczo-profilaktycznych, zapewniających prawidłowe, optymalne funkcjonowanie ciała i umysłu, jak również wspierających naturalne procesy regeneracyjne organizmu.

Obszary działań, w obrębie których koncentrowane są jego zalecenia, obejmują tematykę zdrowego i efektywnego snu, techniki radzenia sobie ze stresem, poprawę nawyków żywieniowych, promocję aktywności fizycznej oraz umysłowej, redukcję lub eliminację czynników ryzyka, wzmacnianie zdrowych relacji społecznych oraz interwencje oparte o zjawisko hormezy.

Wszystkie jego zalecenia są zindywidualizowane oraz dostosowane do potrzeb i możliwości pacjenta. W swojej praktyce łączy wieloletnie doświadczenie oraz aktualną wiedzę medyczną. Dokłada wszelkich starań, aby jego relacje z pacjentem opierały się na szacunku, zaufaniu, szczerości, zaangażowaniu oraz cechowały się wzorową komunikacją.

Referencje

Certyfikat sygnowany przez International Board of Lifestyle Medicine (IBLM) oraz Polskie Towarzystwo Medycyny Stylu Życia zaświadczający o zdobyciu specjalistycznej wiedzy, przystąpieniu do międzynarodowego egzaminu uzyskując wynik pozytywnym oraz otrzymaniu tytułu Certyfikowanego Lekarza Medycyny Stylu Życia.
Listę aktualnych Certyfikowanych Specjalistów Medycyny Stylu Życia możesz znaleźć tutaj i tutaj.
Certyfikat sygnowany przez American College of Lifestyle Medicine (ACLM) zaświadczający o ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu z zakresu Podstaw Medycyny Stylu Życia.
Certyfikat zaświadczający o ukończeniu szkolenia oraz uzyskania tytułu Certyfikowanego Nauczyciela Medytacji i Mindfulness. (akredytowany przez IMMA oraz CPD)
Certyfikat zaświadczający o ukończeniu kursu Terapii Poznawczo-Behawioralnej (CBT).
Scroll to Top