Mam SM – gluten

Gluten jest realnym zagrożeniem dla zdrowia ludzkiego gatunku. Do chorób glutenozależnych zaliczamy wszystkie o podłożu autoagresji, których specyfika polega na autodestrukcyjnych działaniach komórek układu odpornościowego.