Paulina Kobylańska

Psychoterapia indywidualna, par i rodzin online oraz stacjonarnie we Wrocławiu.

Na spotkania zaprasza osoby:

  • doświadczające lęku, ataków paniki, smutku, depresji, agresji,konfliktów wewnętrznych i frustracji

  • przeżywające ból, chorujące, samookaleczające się i zagubione

  • mające problemy ze swobodnym wyrażaniem siebie i swoich emocji

  • wycofujące się z kontaktów rodzinnych lub towarzyskich

  • przeżywające kryzys tożsamości, po rozstaniu, rozwodzie lub stracie kogoś bliskiego

  • poszukujące wsparcia w tworzeniu pozytywnych relacji ze swoimi dziećmi lub bliskimi osobami

W czułości i otwartości towarzyszy ludziom w odnajdywaniu głębokiego kontaktu z sobą i swoimi emocjami, lepszym zrozumieniu siebie oraz swoich zachowań. 

Wyróżnia ją pełna akceptacja dla wyjątkowości pacjenta z którym pracuje, wrażliwość i uważność na drugą osobę oraz interdyscyplinarne, holistyczne podejście do procesu teraputycznego – zadbania o siebie na poziomie psycho  – emocjonalnym, fizycznym i duchowym.

W swojej pracy terapeutycznej łączy podejście strategiczne i systemowe, pracę na symbolach,  działania z wewnętrzną panoramą postaci rodzinnych i osobistych oraz arteterapię.

Poprzez techniki relaksacyjne, pracę z oddechem oraz wizualizację pomaga ludziom skontaktować się z odczuciami płynącymi z ich ciała oraz lepiej zrozumieć emocje które zostały zatrzymane w ciele – a które w konsekwencji prowadzą do powstawania bólu i choroby. 

Psychoterapeutka w trakcie szkolenia w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi, arteterapeutka oraz pedagog. Swoją pracę poddaje regularnym superwizjom.

 Serdecznie zapraszam do kontaktu:

Konsultacje online – rejestracja

 tel.508 227 202

mail: kobylanskap@gmail.com

Konsultacja stacjonarne: 

Wrocław, ul. Purkyniego 1 – rejestracja:

 tel.508 227 202

mail: kobylanskap@gmail.com

Scroll to Top