Warsztaty dla firm

Instytut Medycyny Funkcjonalnej specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu założeń well beingu w organizacjach, poprzez dostarczanie narzędzi i rozwiązań pracownikom, umożliwiając im samorealizację.

Tworzymy kompleksowe rozwiązania skierowane na pracownika, przy jednoczesnym budowaniu relacji i kontaktów z innymi ludźmi. Dbamy o spójność wartości w organizacji i dążymy do wzrostu konkurencyjności firmy.

Współpracujemy w obszarach:

 • Budowania świadomości pracownika na temat zdrowego stylu życia
 • Profilaktyki chorób
 • Zdrowego odżywiania
 • Higieny i fizjologii snu
 • Oczyszczania organizmu
 • Umiejętności radzenie sobie ze stresem
 • Inteligencji emocjonalnej
 • Relacji interpersonalnych
 • Technik relaksacyjnych i mindfulness
 • Zarządzania sobą w czasie i efektywnej pracy
 • Planowania na linii czasu
 • Wyznaczania celów
 • Zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym takim jak: nowotwory, cukrzyca, otyłość, choroby układu krążenia, depresja
 • Efektywnych programów zdrowienia dla pracowników
 • Dbania o postawę ciała
 • Redukcji powstawania chorób zawodowych
imf
imf

Na bazie własnych doświadczeń tworzymy autorskie programy szkoleń i warsztatów, których zadaniem jest wspieranie działalności firm i instytucji, rozwój świadomości pracowników i kadry zarządzającej oraz motywowanie do dbania o własne zdrowie.

Proponujemy firmom warsztaty rozwojowe, które nauczą pracowników, w jaki sposób można żyć zdrowo i dbać o siebie, dzięki drobnym zmianom dotychczasowych przyzwyczajeń.

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom rynku oraz w odpowiedzi na zapytania klientów, przygotowaliśmy także propozycje szkoleń integracyjnych, organizowanych dla poszczególnych zespołów pracowniczych lub całych firm jednocześnie.

Zapraszamy do kontaktu jak również do bieżącego śledzenia informacji dotyczących naszych otwartych wydarzeń, w sieci i poza nią.

Dziękujemy dotychczasowym klientom za obdarzenie nas swoim zaufaniem a wszystkich Państwa zapraszamy do  współpracy.

TWORZYLIŚMY DLA:

Skontaktuj się